Ngày 22/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/10/2020 do Hội đồng xử lý đấu giá quyền sử dụng đất huyện Tân Sơn ủy quyền như sau:

I. Thông tin chung:

1. Bên có tài sản đấu giá: Hội đồng xử lý đấu giá quyền sử dụng đất huyện Tân Sơn, địa chỉ: Xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

2. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia, địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. SĐT: 0243.2121.723 – 0916.428.728.

3. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất ở tại khu Đường, xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, cụ thể như sau:

- Giá khởi điểm của từng lô đất, thửa đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ, các nghĩa vụ tài chính liên quan đến quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Người trúng đấu giá phải chịu lệ phí trước bạ, các nghĩa vụ tài chính liên quan đến quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với lô đất, thửa đất trúng đấu giá.

- Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Đất ở lâu dài.

4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng tại cuộc đấu giá cho tất cả các ô đất có cùng giá khởi điểm; Phương thức trả giá lên.

II. Kế hoạch cụ thể:

1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Cá nhân, hộ gia đình đủ điều kiện theo luật định mua và nộp hồ sơ từ ngày thông báo đến hết 17 giờ 30 phút ngày 19/10/2020 tại Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Tân Sơn; Địa chỉ: Xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ; Liên hệ: Đ/c Quý (SĐT: 0965 338 336).

2. Thời gian, địa điểm tổ chức xem tài sản: Từ ngày thông báo đấu giá tài sản đến trước ngày tổ chức cuộc đấu giá 01 (một) ngày tại vị trí các thửa đất.

3. Nộp tiền đặt trước:

- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 19/10/2020 đến hết ngày 20/10/2020.

- Tài khoản nhận tiền đặt trước:

* Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia.

* Tài khoản số: 4271 0006 399 399 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Quang Minh.

Người tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản trên trong thời hạn quy định (ghi rõ tên người nộp trong nội dung chứng từ nộp/chuyển tiền).

Ví dụ: [Nguyễn Văn A] nộp tiền đặt trước đấu giá theo Thông báo số 73-2020.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

-Thời gian: 13 giờ 30 phút ngày 22/10/2020.

- Địa điểm: tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Trân trọng!

Chuyên đề