Ngày 22/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/10/2020 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hớn Quản ủy quyền như sau:

Căn cứ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 04/HĐ-DVĐGTS ngày 17/9/2020 giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hớn Quản;

1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

2/ Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hớn Quản. Địa chỉ: Thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

3/ Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất 15 lô đất ở tại các khu V, X thuộc khu TTHC huyện Hớn Quản, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Tổng diện tích của 15 lô: 3.000,6 m2

Loại đất: Đất ở tại đô thị

Mục đích: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hình thức: Đấu giá quyền sử dụng đất.

Vị trí: Tọa lạc tại khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản tiếp giáp các đường Đông Tây 4C, Đông Tây 5

Hạ tầng kỹ thuật:

Điện chiếu sáng và sinh hoạt: Đấu nối với đường dây hạ thế đường Đông Tây 4C, Đông Tây 5.

Hệ thống thoát nước mặt: Trong khu vực bố trí hệ thống thoát nước dọc theo đường Đông Tây 4C, Đông Tây 5.

Hệ thống thoát nước thải: chủ yếu sử dụng hầm tự thấm.

Hệ thống cấp nước: Sử dụng giếng khoan, giếng đào.

Xử lý rác thải: Chủ yếu rác thải sinh hoạt tổ chức thu gom hàng ngày và dùng phương tiện vận chuyển về bãi rác chung của huyện..

Tài sản gắn liền với đất: Không

Thông tin chi tiết 15 lô đất cụ thể như sau:

Ngày 22/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước ảnh 1

4/ Tổng giá khởi điểm là: 9.440.451.000 đồng (Chín tỷ, bốn trăm bốn mươi triệu, bốn trăm năm mươi mốt ngàn đồng)..

5/ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

6/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá.

7/ Số vòng đấu giá: Nhiều vòng cho đến khi không còn người tiếp tục trả giá

8/ Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 17/9/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 19/10/2020 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hớn Quản và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

9/ Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ ngày 26/9/2020 đến ngày 28/9/2020 tại khu đất đấu giá là khu V trong TTHC huyện Hớn Quản.

10/ Khoản tiền đặt trước là: 20% của giá khởi điểm của tài sản.

Thời gian nộp tiền đặt trước là: Ngày 19/10/2020 (thời gian kết thúc là 17 giờ 00 phút) vào tài khoản đã quy định. Nếu người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền đặt trước, trước thời hạn trên thì phải thỏa thuận bằng văn bản với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

11/ Thời gian và địa điểm đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 22/10/2020 (Thứ Năm) tại Hội trường trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước.

12/ Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp đăng ký tham gia đấu từ ngày 17/9/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 19/10/2020 duy nhất tại một địa điểm là Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hớn Quản. Trường hợp đăng ký thay thì phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Thuộc đối tượng đăng ký tham gia đấu giá và có hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá phát hành.

Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và hộ khẩu phải có bản sao y, chứng thực theo quy định nếu là hộ gia đình, cá nhân.

Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và Giấy phép đăng ký kinh doanh phải có bản sao y, chứng thực theo quy định nếu là tổ chức kinh tế.

Giấy nộp tiền đặt trước theo đúng quy định.

Cam kết xem tài sản đấu giá.

Một (01) tổ chức chỉ được một (01) cá nhân đại diện tham gia đấu giá; trường hợp có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một (01) tổng công ty hoặc tập đoàn thì chỉ được một (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá; trường hợp tổng công ty hoặc tập đoàn với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được (một) doanh nghiệp tham gia đấu giá.

Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là: 500.000 đồng/ hs/lô

13/ Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời không thuộc các trường hợp người không được tham gia đấu giá tại khoản 4, điều 38, Luật Đấu giá tài sản.

Mọi tổ chức có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư