(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 462 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 22/5/2018. 
Ngày 22/05: Có 3/462 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 22/05: Có 3/462 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 459 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thực hiện mở thầu sai quy định: UBND xã An Bình (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) đăng tải TBMCH (số TBMT: 20180554759 - 00), dự kiến đóng thầu vào 09 giờ 00 ngày 04/06/2018 và mở thầu vào 09 giờ 15 ngày 05/06/2018. Đơn vị này cần biết, theo Điểm d Khoản 2 Điều 58 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngay sau thời điểm đóng thầu, bên mời thầu tiến hành mở các hồ sơ đề xuất và lập biên bản mở thầu. 

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế đăng tải TBMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ (số TBMT là: 20180556984 - 01), nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Không ghi rõ địa chỉ phát hành HSMT, HSYC: Cục thuế tỉnh Ninh Bình đăng tải TBMCH (số TBMT là: 20180557645 - 00) không ghi rõ địa chỉ phát hành HSYC. Đơn vị này cần biết, theo Văn bản số 1873/BKHĐT-QLĐT ngày 21/3/2016 của Bộ KH&ĐT về việc đôn đốc thực hiện cung cấp thông tin đúng pháp luật đấu thầu và tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trường hợp bên mời thầu, ban quản lý dự án thuê đơn vị tư vấn thay mình làm bên mời thầu hoặc thực hiện một số công việc thuộc trách nhiệm của bên mời thầu thì khi lập thông báo mời thầu phải sử dụng địa chỉ, tên, số điện thoại của giám đốc ban quản lý dự án hoặc đại diện có thẩm quyền của chủ đầu tư nơi triển khai thực hiện gói thầu. Không được sử dụng địa chỉ của bên mời thầu được thuê (đặc biệt là địa chỉ bán HSMT, HSYC khác so với địa chỉ của ban quản lý dự án, chủ đầu tư hoặc cơ quan mua sắm...). 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.