Ngày 21/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/9/2020 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bù Gia Mập ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 38/HĐ-BINHPHUOC.APC ngày 10 tháng 7 năm 2020 và Phụ lục hợp đồng số 01/PLHĐ38-BINHPHUOC.APC ngày 21 tháng 8 năm 2020 giữa Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước và Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bù Gia Mập.

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước, địa chỉ: 730 QL14, Kp. Phú Cường, P. Tân Phú, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bù Gia Mập, đ/c: Xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

3. Thông tin về tài sản: Quyền sử dụng đất thực hiện Dự án khu dân cư F17, F19 - Khu I Trung tâm hành chính huyện.

- Tổng diện tích: 10.758,5 m2 (Trong đó: Diện tích đưa ra đấu giá: Đất thương mại dịch vụ: 8.239,3 m2; Diện tích đất không đấu giá: Đất giao thông: 2.519,2 m2)

Ngày 21/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước ảnh 1

- Vị trí: Thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước.

- Hạ tầng kỹ thuật: Đơn vị trúng đấu giá thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất với đất thương mai dịch vụ.

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm đối với đất thương mai dịch vụ.

- Tổng giá khởi điểm: 14.537.472.000 đồng.

- Tổng mức đầu tư dự án dự kiến: 25 tỷ đồng.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 26/8/2020 đến ngày 18/9/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước và Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bù Gia Mập.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

a. Tiền mua hồ sơ: 3.000.000 (đồng/hồ sơ).

b. Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước số: 119002689994 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Bình Phước.

Thời gian thu tiền đặt trước: Từ ngày 16/9/2020 đến ngày 18/9/2020 (theo giờ hành chính). Tuy nhiên, người tham gia đấu giá có quyền nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định theo nguyện vọng.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

a. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 08/9/2020 đến ngày 11/9/2020.

b. Địa điểm: Thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước.

7. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 26/8/2020 đến ngày 18/9/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Tại Công ty đấu giá Hợp danh Bình Phước hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bù Gia Mập.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại Công ty đấu giá Hợp danh Bình Phước hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bù Gia Mập.

8. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Tổ chức kinh tế, người Việt nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai 2013 và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 được đăng ký tham gia đấu giá;

- Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định;

- Mua hồ sơ và Nộp tiền đặt trước theo quy định.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30 phút, ngày 21/9/2020.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Trung tâm Văn hóa huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

10. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (không giới hạn số vòng).

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

11. Liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước; ĐT: 02716.26.27.28; 0985421677; 0947845534 hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bù Gia Mập. ĐT: 02713.727.123 hoặc UBND xã Phú Nghĩa, địa chỉ: Thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước. ĐT: 02713.760.495

Vậy, Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết và liên hệ đăng ký tham gia đấu giá.

Trân trọng cảm ơn!

Chuyên đề

Kết nối đầu tư