Ngày 21/6/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/6/2021 do UBND thành phố Sầm Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, lô 177 MBQH 89 XD/UBTH đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Đơn vị có tài sả n đấu giá: UBND thành phố Sầm Sơn. Địa chỉ: Đường Tây Sơn, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

* Tài sản đấu giá: Gồm 49 lô đất ở tại khu xen cư Bứa, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn (đợt 2) (MBQH kèm theo Quyết định số 3993/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của UBND thành phố Sầm Sơn).

* Thông tin cụ thể về tài sản đấu giá:

- Vị trí các lô đất đấu giá gồm 49 lô đất thuộc MBQH kèm theo Quyết định số 3993/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của UBND thành phố Sầm Sơn.

- Diện tích: Diện tích đấu giá QSDĐ (49 lô): 4.850,5 m2;

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị (xây nhà ở của hộ gia đình, cá nhân theo quy hoạch được duyệt).

- Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn giao đất: Giao lâu dài.

4. Giá khởi điểm, bước giá để tổ chức đấu giá:

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

Bước giá: Bước giá để tổ chức đấu giá là 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó. Bước giá được áp dụng cho vòng đấu bổ sung.

5. Tiền đặt trước:

- Cách thức, địa điểm nộp tiền đặt trước: Tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, Số Tài khoản: 5011 000 915 0879 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thanh Hóa. Khách hàng nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định và phải nộp lại bản sao giấy nộp tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá trong thời gian nộp tiền đặt trước.

- Tiền đặt trước: Tiền đặt trước của từng lô đất được thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 16/06/2021 đến hết ngày 18/06/2021 (trong giờ hành chính). Tiền đặt trước của khách hàng phải báo có trong tài khoản của công ty trong giờ hành chính các ngày nêu trên.

Nội dung nộp tiền: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn (Nguyễn Văn A là người có đơn đăng ký tham gia đấu giá).

6. Đối tượng tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân trong nước có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai và có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Không tổ chức đấu giá QSD đất cho tổ chức ở các lô đất này.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán, tiếp nhận hồ sơ đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Ngày 02/06/2021 đến hết ngày 03/06/2021 tại khu đất đấu giá thuộc phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên (trong giờ hành chính): Từ ngày 02/06/2021 đến hết ngày 17/06/2021.

- Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đấu giá tại UBND phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn (trong giờ hành chính): Ngày 02/06/2021; Ngày 14/06/2021 đến hết ngày 16/06/2021.

Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản và tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên và tại UBND phường Quảng Tiến trong thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá nghiên cứu kỹ mặt bằng khu đất và hồ sơ trước khi mua hồ sơ tham gia đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Từ 07 giờ 30 phút ngày 21/06/2021 tại UBND Phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

9. Phí đăng ký tham gia đấu giá (tính cho 01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá): Từ 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) đến 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng). Hồ sơ đã mua không được đổi, trả lại (trừ trường hợp pháp luật quy định).

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Quy định trong quy chế của hồ sơ đấu giá.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá:

+ Đấu theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp, đấu 01 (một) vòng duy nhất, khách hàng bỏ phiếu trả giá vào thùng phiếu của tổ chức đấu giá, khi hết người đấu giá bỏ phiếu tổ chức đấu giá mở thùng phiếu kiểm tra, kiểm đếm số phiếu phát ra và số phiếu thu về, công bố từng phiếu trả giá, phiếu trả giá cao nhất của từng lô đất với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá và công bố người trúng đấu giá (là người trả giá cao nhất của lô đất đó). Lô đất có người trúng đấu giá là lô đất phải có tối thiểu hai phiếu trả giá bằng hoặc cao hơn giá khởi điểm.

+ Trường hợp có từ 02 khách hàng trở lên trả giá cao nhất bằng nhau, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu có người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, Lô 177 MBQH 89 XD/UBTH đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa (trong giờ hành chính; điện thoại: 02373.724.994; Email: qthoangnguyenlaw@gmail.com)./.

DANH MỤC 49 LÔ ĐẤT THUỘC KHU XEN CƯ BỨA, PHƯỜNG QUẢNG TIẾN THÀNH PHỐ SẦM SƠN (ĐỢT 2) (MBQH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3993/QĐ-UBND NGÀY 11/12/2017 CỦA UBND THÀNH PHỐ SẦM SƠN

Chuyên đề