Ngày 21/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/12/2020 do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh Bình Chánh ủy quyền như sau:

Ngày 21/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ảnh 1

Chuyên đề