Ngày 21/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 18 lô đất tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/10/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc ủy quyền như sau:

18 lô đất tại Khu quy hoạch dân cư đường Từ Dũ, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc

Ngày 21/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 18 lô đất tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 21/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 18 lô đất tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 21/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 18 lô đất tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 21/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 18 lô đất tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4
Ngày 21/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 18 lô đất tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 5
Ngày 21/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 18 lô đất tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 6

Chuyên đề