Ngày 20/8/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/8/2020 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuyên Hóa ủy quyền như sau:
Ngày 20/8/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình ảnh 1
Ngày 20/8/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình ảnh 2

Chuyên đề

Kết nối đầu tư