Ngày 18/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/9/2020 do UBND Thành phố Sầm Sơn ủy quyền như sau:

1. Nguyên, lô 177 MBQH 89 XD/UBTH đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND Thành phố Sầm Sơn. Địa chỉ: Số 6, đường Lê Lợi, Phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất MBQH Khu tái định cư thôn 2, thôn 3 xã Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn (MBQH số 2884/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn); Gồm 43 lô đất từ lô CL-B:30 đến CL-B:34; từ lô CL-C:32 đến CL-C:46; từ lô CL-D:05 đến CL-D:23; từ lô CL-D:26 đến CL-D:29.

* Thông tin cụ thể về tài sản đấu giá:

- Tại Thôn 2, Thôn 3 xã Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Diện tích: Diện tích đấu giá QSDĐ (43 lô): 4.739,9 m2;

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn (xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân theo quy hoạch được duyệt).

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

4. Giá khởi điểm, bước giá để tổ chức đấu giá:

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

Bước giá: Bước giá để tổ chức đấu giá là 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó.

5. Tiền đặt trước:

- Cách thức, địa điểm nộp tiền đặt trước: Tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, Số Tài khoản: 5011000 915 0879 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Thanh Hóa. Khách hàng nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định và phải nộp lại giấy nộp tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

- Tiền đặt trước: Tiền đặt trước của từng lô đất được thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 15/09/2020 đến hết ngày 17/09/2020 (trong giờ hành chính).

Nội dung nộp tiền: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn (Nguyễn Văn A là người có đơn đăng ký tham gia đấu giá).

6. Đối tượng tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân trong nước có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai và có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở nhà theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Không tổ chức đấu giá QSD đất cho các tổ chức ở các lô đất này.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán, tiếp nhận hồ sơ đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 01/09/2020 đến hết ngày 07/09/2020 tại khu đất đấu giá thuộc xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên (trong giờ hành chính): Từ ngày 01/09/2020 đến hết ngày 15/09/2020.

- Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đấu giá tại UBND xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn (trong giờ hành chính): Từ ngày 03/9/2020 đến hết ngày 04/9/2020; Ngày 11/09/2020; Từ ngày 14/09/2020 đến hết ngày 15/09/2020.

Lưu ý: Khách hàng nộp hồ sơ nộp kèm bản photo giấy nộp tiền đặt trước cho Công ty đấu giá.

Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản và tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên và tại UBND xã Quảng Hùng trong thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá (Hồ sơ đã mua không được đổi, không được trả lại, người tham gia đấu giá nghiên cứu kỹ mặt bằng khu đất và hồ sơ trước khi mua hồ sơ tham gia đấu giá).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Từ 07 giờ 30 phút ngày 18/09/2020 tại hội trường UBND xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

9. Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá (tính cho 01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá): 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Quy định trong quy chế của hồ sơ đấu giá.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá:

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp theo từng vòng, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp thì người có mức trả giá cao nhất tại vòng đấu đó là người trúng đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, Lô 177 MBQH 89 XD/UBTH đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa (trong giờ hành chính; điện thoại: 02373.724.994; Email: qthoangnguyenlaw@gmail.com)./.

DANH MỤC 43 LÔ ĐẤT THUỘC MBQH KHU TÁI ĐỊNH CƯ THÔN 2, THÔN 3 XÃ QUẢNG HÙNG

THÀNH PHỐ SẦM SƠN (MBQH SỐ 2884/QĐ-UBND NGÀY 06/07/2018 CỦA CHỦ TỊCH THÀNH PHỐ SẦM SƠN

(Đính kèm Thông báo số 183/TB-ĐGHDHN ngày 26/08/2020 của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên)

Ngày 18/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 18/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 18/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 18/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 18/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 5

Chuyên đề

Kết nối đầu tư