Ngày 18/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu phối hợp với Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Hậu Lộc thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/9/2020 do Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Người có tài sản đấu giá, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá:

- Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc

- Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

3. Thông tin tài sản bán đấu giá:

3.1. Tài sản đấu giá: Khu đất đấu giá bao gồm 44 lô đất; Từ lô 01 đến lô 25 mặt bằng số 01; Từ lô số 01 đến lô số 05, mặt bằng số 02; Từ lô số 01-02 mặt bằng số 03; Từ lô số 01 đến lô số 12, mặt bằng số 04, mặt bằng khu dân cư nông thôn năm 2020 xã Xuân Lộc được UBND huyện Hậu Lộc phê duyệt tại Quyết định số 1949/QĐ-UBND ngày 30/06/2020; Có diện tích 200m2/lô đất (có phụ lục chi tiết kèm theo)

- Hiện trạng: Đất đã thực hiện xong giải phóng mặt bằng,.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn.

- Thời hạn giao đất: Lâu dài.

- Nơi có tài sản đấu giá: xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

3.2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

- Từ 105.600.000 đồng/lô đất đến 704.000.000 đồng/lô đất. (Bằng chữ: Một trăm linh năm triệu sáu trăm nghìn đồng trên một lô đất đến bảy trăm linh tư triệu đồng trên một lô đất).

3.3. Bước giá: Là phần cộng thêm để xác định giá trả tối thiểu hợp lệ của vòng đấu tiếp theo được áp dụng trong trường hợp Đấu giá viên tổ chức vòng đấu bổ sung khi có từ hai khách hàng tham gia cùng trả giá cao bằng nhau. (Bước giá quy định là 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu đó).

3.4. Tiền đặt trước: Từ 20.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ đến 60.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ. (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng trên một bộ hồ sơ đến Sáu mươi triệu đồng trên một bộ hồ sơ).

3.5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: từ 100.000 đồng/01 hồ sơ đến 500.000 đồng/01 hồ sơ (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ đến năm trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ).

4. Đối tượng, thành phần hồ sơ, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và có đủ điều kiện tham gia theo quy định của Pháp luật.

4.2 Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu phát hành (có dấu đỏ);

- Bản sao chứng thực CMND, sổ hộ khẩu,….

4.3 Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá và đảm bảo các nội dung quy định trong thời hạn thông của thông báo này.

- Người tham gia đấu giá đăng ký lô đất đấu giá trong đơn đăng ký, bỏ vào phong bì, dán, ký niêm phong và ghi đầy đủ họ tên bên ngoài phong bì nộp lại cho đơn vị tổ chức đấu giá đúng thời hạn theo quy định. Tại buổi tổ chức cuộc đấu giá, Đấu giá viên bóc phong bì của các khách hàng và tiến hành kiểm tra, tổng hợp các lô đất khách hàng đã đăng ký để tổ chức cuộc đấu giá theo quy định. Khách hàng nộp đủ tiền đặt trước tương ứng với các lô đất đã đăng ký.

- Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật. Trong Giấy uỷ quyền phải nêu rõ việc uỷ quyền, họ tên, địa chỉ, số Chứng minh thư nhân dân, chữ ký của người uỷ quyền; người được uỷ quyền và phải được chứng nhận hoặc công chứng theo quy định.

- Không thuộc các trường hợp người không được tham gia đấu giá tài sản được quy định tại Luật đấu giá tài sản 2016.

5. Nguyên tắc đấu giá: Đấu giá theo nguyên tắc công khai, khách quan, trung thực, bình đẳng. Tại cuộc đấu giá mỗi một lô đất đấu giá phải có tối thiểu từ 02 (hai) khách hàng trở lên nộp hồ sơ, tiền đặt trước có mặt tham gia đấu giá.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

6.1. Hình thức đấu giá: đấu giá từng lô đất, theo hình thức bỏ phiếu kín, trực tiếp tại cuộc đấu giá, đấu 01 vòng dưới sự điều hành của đấu giá viên.

6.2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên

7. Thời gian tổ chức:

7.1 Thời gian xem tài sản, mua hồ sơ, nộp hồ sơ: Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa khu đất đấu giá và tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá, bản vẽ MBQH khu đất đấu giá được niêm yết công khai tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu và tại UBND xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa từ ngày 26/08/2020 đến ngày 15/09/2020 (trong giờ hành chính).

7.2. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 15/09/2020 đến hết ngày 17/09/2020 (Trong giờ hành chính).

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu.

- Số tài khoản 116000081575 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Thanh Hóa. (viettin bank)

Nội dung nộp tiền đặt trước: [Họ tên]_ nộp tiền đặt trước MB số…. Thuộc khu dân cư xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc]

7.3 Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu từ 07h30 ngày 18/09/2020.

- Địa điểm đấu giá: Tại Hội trường UBND xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Mọi chi tiết khách hàng liên hệ trong giờ hành chính tại Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, Số 76 đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên TP. Thanh Hoá. ĐT: 0904.235.586/0989.589.052.

PHỤ LỤC

Chi tiết diện tích, giá khởi điểm, phí hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất Mặt bằng khu dân cư xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa (Phục lục kèm hợp đồng dịch vụ số 03/-HL/2020/HĐBĐG ngày 20/08/2020)

Ngày 18/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 18/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 18/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 18/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4

Chuyên đề

Kết nối đầu tư