Ngày 18/6/2020, đấu giá 183,218m3 gỗ ghép tấm cao su tồn kho tại tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Tây Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/6/2020 do Công ty TNHH MTV Chế biến Gỗ Đak Đoa ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam. Địa chỉ: Số 67B đường Hoàng Văn Thụ, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Đơn vị có tài sản: Công ty TNHH MTV Chế biến Gỗ Đak Đoa. Địa chỉ: Thôn 2, xã Tân Bình, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

- Tài sản đấu giá: Gỗ ghép tấm cao su tồn kho 183,218m3. Quy cách: Dày 15mm đến ≤ 20mm x Rộng 1.200mm x Dài 2.400mm.

Nơi để tài sản: Thôn 2, xã Tân Bình, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

Nguồn gốc tài sản: Công ty TNHH MTV Chế biến Gỗ Đak Đoa chuyển giao để bán tài sản.

- Tổng giá khởi điểm: 1.098.391.910 đồng (Một tỷ không trăm chín mươi tám triệu ba trăm chín mươi mốt nghìn chín trăm mười đồng).

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo đến trước 16 giờ, ngày 15/6/2020 (theo giờ hành chính) tại Công ty TNHH MTV Chế biến Gỗ Đak Đoa.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ, ngày 15/6/2020 (theo giờ hành chính) tại số 67B đường Hoàng Văn Thụ, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Tiền đặt trước: 110.000.000 đồng (Một trăm mười triệu đồng), nộp bằng chuyển khoản trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam số 6211 000 628 6868 tại Ngân hàng BIDV Nam Gia Lai. Trừ trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá có nhu cầu, tự nguyện đề nghị được nộp tiền đặt trước trước thời hạn này.

- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ hồ sơ.

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến 16 giờ ngày 15/6/2020; tại số 67B đường Hoàng Văn Thụ, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp cho Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam, tiền đặt trước chuyển vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam.

- Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá: Vào lúc 10 giờ, ngày 18/6/2020 tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam, số 67B đường Hoàng Văn Thụ, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam tại số 67B đường Hoàng Văn Thụ, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Số điện thoại: 0269 6250 355 - 0968 718 777 để đăng ký và biết thêm thông tin chi tiết.

Chuyên đề