Ngày 18/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Oai, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Hà Nội thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/3/2021 do Công ty CP Viwaseen 3 ủy quyền như sau:
Ngày 18/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Oai, Hà Nội ảnh 1

Chuyên đề