Ngày 16/8/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Điện Biên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/8/2019 do Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Tuần Giáo ủy quyền như sau:

1) Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên. Địa chỉ: Tổ 5, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

2) Người có tài sản đấu giá: Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Tuần Giáo. Địa chỉ: Khối Tân Giang, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

3) Tên tài sản: Quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đấu giá (đợt 2) tại Khu đất lò gạch bản Chấng (cũ), xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (gồm 02 thửa đất) chi tiết các thửa đất có trong hồ sơ đấu giá.

4) Nơi có tài sản đấu giá: xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

5) Giá khởi điểm, diện tích của tài sản đấu giá.

- Tổng giá khởi điểm (02 thửa đất): 1.958.880.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ chín trăm năm mươi tám triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng chẵn).

- Tổng diện tích (02 thửa đất): 178,08 m2

6) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ 31/7/2019 đến ngày 15/8/2019 tại thực địa thửa đất đấu giá thuộc địa bàn xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ (phát hành hồ sơ) cho người tham gia đấu giá: Từ 08 giờ ngày 31/7/2019 đến 17 giờ ngày 14/8/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên và Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Tuần Giáo.

Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ/ thửa đất.

- Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ (nộp hồ sơ) đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá của người tham gia đấu giá: Từ 08 giờ ngày 31/7/2019 đến 17 giờ ngày 14/8/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên và Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Tuần Giáo.

- Thời gian nộp tiền đặt trước và giấy nộp tiền đặt trước (bản chính): Từ ngày 13/8/2019 đến 17 giờ ngày 14/8/2019 (trong giờ hành chính).

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá là: 195.000.000 đồng/hồ sơ/thửa đất và nộp vào tài khoản số36010000466226 Tại Ngân hàng BIDV tỉnh Điện Biên; Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá không bị cấm theo quy định khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản và nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp phong bì niêm phong có phiếu phiếu trả giá trong thời gian quy định

7) Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Bắt đầu từ 08 giờ 30 phút ngày 16 tháng 8 năm 2019 tại Hội trường Nhà khách UBND huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Địa chỉ: Khối Tân Giang, Thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Chi tiết xin liên hệ:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên. ĐT: 0215 3827 868

- Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Tuần Giáo. ĐT: 0215 3860 818

DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT ĐẤU GIÁ

Tại Khu đất lò gạch bản Chấng (cũ), xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên 

Stt

Thửa đất số

Loại đất

Địa chỉ khu đất

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền hồ sơ (đồng)

1

04

ONT

Tại bản Chấng, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo

89,04

979.440.000

195.000.000

500.000

1

05

ONT

89,04

979.440.000

195.000.000

500.000

Tổng cộng

178,08

1.958.880.000

390.000.000

1.000.000

Chuyên đề