Ngày 1/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/4/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Pưh ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam. Địa chỉ: Số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Đơn vị có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Pưh. Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.

1. Tài sản đấu giá:

Tài sản 1. Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 838, tờ bản đồ số 14. Diện tích 2.049m2 đất. (Trong đó có 270m2 đất ở và 1.779m2 đất vườn), tọa lạc tại thôn Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 447351 do UBND huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai cấp cho ông Nguyễn Thanh Đông và bà Vũ Thị Ánh Tuyết ngày 03/11/2010. Ngày 09/4/2018 để thừa kế cho ông Nguyễn Thanh Đông.

Tài sản trên đất: 150 cây xà cừ 03 năm tuổi; 02 cây mít 07 năm tuổi; 01 cây vú sữa 04 năm tuổi.

Tài sản 2. Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 81, tờ bản đồ số 138. Diện tích 256m2 đất. (Trong đó có 50m2 đất ở và 206m2 đất trồng cây lâu năm), tọa lạc tại thôn Plei Tông Will, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 112109 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp cho ông Nguyễn Thanh Đông và bà Vũ Thị Ánh Tuyết ngày 18/8/2015. Ngày 09/4/2018 để thừa kế cho ông Nguyễn Thanh Đông.

Tài sản trên đất: 01 giếng nước có đường kính 01m, sâu 20m.

Tài sản 3. Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 12, 13 và 31, tờ bản đồ số 16. Diện tích 20.683m2 đất trồng cây lâu năm. (Trong đó thửa đất số 12 có 3.056m2 đất CLN, thửa đất số 13 có 12.802m2 đất CLN và thửa đất số 31 có 4.825m2 đất CLN), tọa lạc tại thôn Plei Tông Will, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 447764 do UBND huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai cấp cho ông Nguyễn Thanh Đông và bà Vũ Thị Ánh Tuyết ngày 16/5/2010. Ngày 09/4/2018 để thừa kế cho ông Nguyễn Thanh Đông.

Tài sản trên đất: 01 giếng khoan sâu 100m.

Tài sản 4. Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 14, tờ bản đồ số 16. Diện tích 5.572m2 đất trồng cây hàng năm, tọa lạc tại thôn Plei Tông Will, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 447453 do UBND huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai cấp cho ông Nguyễn Thanh Đông và bà Vũ Thị Ánh Tuyết ngày 09/12/2010. Ngày 09/4/2018 để thừa kế cho ông Nguyễn Thanh Đông.

Tài sản trên đất: Đất trống.

Tài sản 5. Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 763b, tờ bản đồ số 22. Qua đo đạc thực tế diện tích thửa đất có 431,7m2 đất. (Trong đó có 100m2 đất ở và 331,7m2 đất trồng cây lâu năm), tọa lạc tại thôn Plei Thơh Ga A, xã Chư Don, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BM 442545 do UBND huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai cấp cho ông Nguyễn Thanh Đông và bà Vũ Thị Ánh Tuyết ngày 07/8/2013. Ngày 09/4/2018 để thừa kế cho ông Nguyễn Thanh Đông.

Tài sản trên đất: 01 nhà ở có diện tích 50m2; 01 mái hiên có diện tích 96m2; 01 sân bê tông có diện tích 96m2.

Tài sản 6. Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 764b, tờ bản đồ số 22. Qua đo đạc thực tế diện tích thửa đất có 255,5m2 đất. (Trong đó có 100m2 đất ở và 155,5m2 đất trồng cây lâu năm), tọa lạc tại thôn Plei Thơh Ga A, xã Chư Don, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BM 442546 do UBND huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai cấp cho ông Nguyễn Thanh Đông và bà Vũ Thị Ánh Tuyết ngày 07/8/2013. Ngày 09/4/2018 để thừa kế cho ông Nguyễn Thanh Đông.

Thuộc quyền sở hữu và sử dụng của ông Nguyễn Thanh Đông.

2. Nơi có tài sản: Thôn Hòa Bình, thôn Plei Tông Will, thị trấn Nhơn Hòa và thôn Plei Thơh Ga A, xã Chư Don, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.

3. Nguồn gốc tài sản: Tài sản kê biên đảm bảo thi hành án.

4. Giá khởi điểm:

Tài sản 1: 546.937.920 đồng (Năm trăm bốn mươi sáu triệu chín trăm ba mươi bảy nghìn chín trăm hai mươi đồng).

Tài sản 2: 151.906.590 đồng (Một trăm năm mươi mốt triệu chín trăm lẻ sáu nghìn năm trăm chín mươi đồng).

Tài sản 3: 726.689.070 đồng (Bảy trăm hai mươi sáu triệu sáu trăm tám mươi chín nghìn không trăm bảy mươi đồng).

Tài sản 4: 180.532.800 đồng (Một trăm tám mươi triệu năm trăm ba mươi hai nghìn tám trăm đồng).

(Bán gộp chung tài sản 3 và 4: Tổng giá trị 02 tài sản: 907.221.870 đồng).

Tài sản 5: 366.919.470 đồng (Ba trăm sáu mươi sáu triệu chín trăm mười chín nghìn bốn trăm bảy mươi đồng).

Tài sản 6: 188.264.250 đồng (Một trăm tám mươi tám triệu hai trăm sáu mươi bốn nghìn hai trăm năm mươi đồng).

(Bán gộp chung tài sản 5 và 6: Tổng giá trị 02 tài sản nêu trên: 555.183.720 đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ, ngày 29/3/2021 (theo giờ hành chính) tại nơi có tài sản tọa lạc.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ, ngày 29/3/2021 (theo giờ hành chính) tại số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

7. Tiền đặt trước:

Tài sản 1: 55.000.000 đồng (Năm mươi lăm triệu đồng).

Tài sản 2: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

Tài sản 3 + tài sản 4: 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng).

Tài sản 5 + tài sản 6: 56.000.000 đồng (Năm mươi sáu triệu đồng).

Nộp bằng chuyển khoản trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam số 6211 000 628 6868 tại Ngân hàng BIDV Nam Gia Lai. Trừ trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá có nhu cầu, tự nguyện đề nghị được nộp tiền đặt trước trước thời hạn này.

8. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Tài sản 1; tài sản 3 và 4; tài sản 5 và 6: 500.000 đồng/ hồ sơ.

Tài sản 2: 200.000 đồng/hồ sơ.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ ngày 29/3/2021; tại số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp cho Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam, nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam.

10. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá: Vào lúc 09 giờ, ngày 01/4/2021 tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam, số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam tại số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Số điện thoại: 0968 718 777 để đăng ký và biết thêm thông tin chi tiết.

Chuyên đề