Ngày 13/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mê Linh, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 5 – Quốc gia phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/3/2021 do UBND huyện Mê Linh ủy quyền như sau:
Ngày 13/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mê Linh, Hà Nội ảnh 1

Chuyên đề