Ngày 12/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Tây Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/3/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam. Địa chỉ: Số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Đơn vị có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai. Địa chỉ: Số 199 đường Hùng Vương, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

1. Tài sản đấu giá:

Tài sản 1. Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 10, tờ bản đồ số 43, diện tích qua đo đạc thực tế 8.730,7m2 (đất trồng cây lâu năm), tọa lạc tại làng Mèo, xã Ia Grăng, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 632971 do UBND huyện Ia Grai cấp cho ông Ngô Văn Luận và bà Lê Thị Ánh ngày 03/02/2016.

Tài sản 2. Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 104, tờ bản đồ số 42, diện tích qua đo đạc thực tế 8.215,7m2 (đất trồng cây lâu năm), tọa lạc tại làng Mèo, xã Ia Grăng, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BS 525275 do UBND huyện Ia Grai cấp cho ông Nguyễn Hữu Hà bà Nguyễn Thị Vân ngày 22/12/2014. Chuyển nhượng cho ông Ngô Văn Luận ngày 21/01/2016. Trong thửa đất có 782m2 đất thuộc hành lang an toàn đường dây dẫn điện trên không.

Tài sản trên đất: 01 cây điều.

Tài sản 3. Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 19, tờ bản đồ số 36, diện tích qua đo đạc thực tế 5.775,3m2 (đất trồng cây lâu năm), tọa lạc tại làng Mèo, xã Ia Grăng, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 815219 do UBND huyện Ia Grai cấp cho ông Bùi Văn Bảy và bà Ngô Thị Thanh ngày 21/4/2016.

2. Nơi có tài sản: Làng Mèo, xã Ia Grăng, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

3. Nguồn gốc tài sản: Tài sản kê biên đảm bảo thi hành án.

4. Giá khởi điểm:

Tài sản 1: 165.010.500 đồng (Một trăm sáu mươi lăm triệu không trăm mười nghìn năm trăm đồng).

Tài sản 2: 204.983.100 đồng (Hai trăm lẻ bốn triệu chín trăm tám mươi ba nghìn một trăm đồng).

Tài sản 3: 114.351.300 đồng (Một trăm mười bốn triệu ba trăm năm mươi mốt nghìn ba trăm đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ, ngày 09/3/2021 (theo giờ hành chính) tại nơi có tài sản tọa lạc.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ, ngày 09/3/2021 (theo giờ hành chính) tại số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

7. Tiền đặt trước:

Tài sản 1: 17.000.000 đồng (Mười bảy triệu đồng).

Tài sản 2: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

Tài sản 3: 11.000.000 đồng (Mười một triệu đồng).

Nộp bằng chuyển khoản trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam số 6211 000 628 6868 tại Ngân hàng BIDV Nam Gia Lai. Trừ trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá có nhu cầu, tự nguyện đề nghị được nộp tiền đặt trước trước thời hạn này.

8. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Tài sản 1; tài sản 2; tài sản 3: 200.000 đồng/ hồ sơ.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ, ngày 09/3/2021; tại số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp cho Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam, nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam.

10. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá: Vào lúc 15 giờ, ngày 12/3/2021 tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam, số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam tại số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Số điện thoại: 0968 718 777 để đăng ký và biết thêm thông tin chi tiết.

Chuyên đề