Ngày 1/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Hoàng Mai, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/11/2021 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Gia Lâm ủy quyền như sau:
Ngày 1/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Hoàng Mai, Hà Nội  ảnh 1

Chuyên đề