Ngày 10/6/2020, đấu giá vật tư thu hồi tại tỉnh Long An

(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/6/2020 do Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Kiến Tường ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản, giá khởi điểm

1.1. Tài sản đấu giá: Vật tư thu hồi từ tháo dỡ tài sản Hội trường Lê Hồng Phong, diện tích 472,86 m2.

1.2. Giá khởi điểm: 75.745.000 đồng (Bảy mươi lăm triệu bảy trăm bốn mươi lăm ngàn đồng).

1.3. Nơi có tài sản: tại khu phố 1, Phường 1, Thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

Thời gian xem tài sản: Phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã Kiến Tường tổ chức cho người tham gia đấu giá trực tiếp xem tài sản liên tục trong 02 ngày làm việc ngày 04 và ngày 05/6/2020. Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

3.1. Thời gian bán hồ sơ: từ ngày thông báo niêm yết đến 11 giờ ngày 08/6/2020 (trong giờ hành chính).

3.2. Địa điểm bán hồ sơ: tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi (Số 151 Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước 

4.1. Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng/hồ sơ.

4.2. Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng/hồ sơ.

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản doanh nghiệp đấu giá tư nhân thắng lợi số: 070090074499 mở tại Ngân hàng Sacombank CN Long An - Phòng GD Tân An, thời gian nộp hạn cuối đến 16 giờ ngày 08/6/2020.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

5.1. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày thông báo, niêm yết đến 11 giờ ngày 08/6/2020 (trong giờ hành chính). Địa điểm đăng ký tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi.

5.2. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

- Phiếu đăng ký đấu giá tài sản (theo mẫu do DN cung cấp).

- Bản sao giấy CMND, chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 03 tháng hoặc bản photo coppy kèm bản chính để đối chiếu.

- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật.

- Giấy ủy quyền có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật (trường hợp đăng ký thay hoặc đấu giá thay).

5.3. Điều kiện tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản và phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Phải có đủ điều kiện và phương tiện để thực hiện việc tháo dỡ, vận chuyển theo quy định.

- Người trúng đấu giá phải thực hiện việc tháo dỡ và vận chuyển tài sản trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận bàn giao tài sản.

- Phải đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường (không phát tán bụi tiếng ồn, độ rung vượt quá tiêu chuẩn cho phép), an toàn trong phòng chống cháy nổ, mức tháo dỡ cao hơn mặt đất hiện trạng từ 3cm – 5cm, làm vệ sinh trả lại mặt bằng sau khi thực hiện xong việc tháo dỡ, vận chuyển.

5.4. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Người đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá nếu có nhu cầu mua và lập bộ hồ sơ đấu giá nộp tại địa điểm đăng ký theo thời gian quy định của thông báo này.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

6.1. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 09 giờ, ngày 10/6/2020.

6.2. Địa điểm đấu giá: Tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Kiến Tường địa chỉ: số 02 đường Hùng Vương, khu phố 1, phường 1, thị xã Kiến Tường tỉnh Long An.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Người có tài sản đấu giá: Phòng TC-KH thị xã Kiến Tường địa chỉ: số 02 đường Hùng Vương, phường 1,thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

Người có nhu cầu liên hệ tại: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi, địa chỉ: Số 151, Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, TP Tân An, tỉnh Long An, điện thoại số: 0909 260 696, để biết thêm chi tiết./.

Chuyên đề