(BĐT) - Ngày 25/6, Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã chứng khoán: NBB) sẽ chốt quyền trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 16% Thời gian thanh toán cổ tức từ ngày 24/9/2021.

Như vậy, với khối lượng chứng khoán đang lưu hành là 78,25 triệu cổ phiếu, Công ty sẽ phải chi 125,2 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Tại ĐHCĐ thường niên mới đây, Công ty đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 25% và năm 2021 tiếp tục duy trì ở mức 25%.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2021, Công ty dự kiến tổng doanh thu 1.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 450 tỷ đồng, lần lượt giảm 60% và tăng 37,5% so với thực hiện trong năm 2020.

Kết thúc quý I/2021, Công ty ghi nhận doanh thu thuần hơn 162 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 32,39 tỷ đồng, tăng mạnh so với số lãi hơn 5 tỷ đồng trong quý I/2020. Như vậy, 3 tháng đầu năm, Công ty mới hoàn thành 11,6% kế hoạch về doanh thu và 7,2% mục tiêu lợi nhuận cả năm.