(BĐT) - Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) vừa đóng điện Dự án Nâng công suất trạm biến áp 500 kV Đà Nẵng.

Được biết, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) đã đầu tư trên 51,7 tỷ đồng và giao PTC2 thay mặt chủ đầu tư triển khai thực hiện Dự án thay máy biến áp AT3 220 kV - 125 MVA bằng máy biến áp 220 kV - 250 MVA, nâng tổng dung lượng của Trạm lên 1400 MVA.