(BĐT) - Ban chỉ đạo đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở và thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư trên địa bàn thành phố Nam Định phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu đô thị mới phía Nam Sông Đào - TP. Nam Định.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tài sản bán đấu giá bao gồm 101 thửa đất, trong đó, khu vực biệt thự có 12 thửa đất với giá khởi điểm 17,5 triệu đồng/m2, 2 thửa đất với giá khởi điểm 16 triệu đồng/m2, 10 thửa đất với giá khởi điểm 14 triệu đồng/m2. Khu vực chia lô có 49 thửa đất với giá khởi điểm 14 triệu đồng/m2 và 28 thửa đất với giá khởi điểm 16 triệu đồng/m2.

Thời gian bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 29/11 - 16/12/2021. Thời gian xem tài sản từ ngày 7 - 8/12/2021. Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá là ngày 19/12/2021.