(BĐT) - Phấn đấu dự toán thu nội địa năm 2022, không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, tiền bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cổ tức, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước, bình quân cả nước tăng khoảng 6 - 8% so với đánh giá ước thực hiện năm 2021 (đã dự kiến tác động điều chỉnh chính sách thu theo chủ trương hiện hành).
Dự toán thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu năm 2022 tăng bình quân khoảng 4 - 6% so với ước thực hiện năm 2021. Ảnh: Lê Tiên

Dự toán thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu năm 2022 tăng bình quân khoảng 4 - 6% so với ước thực hiện năm 2021. Ảnh: Lê Tiên

Dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu năm 2022 tăng bình quân khoảng 4 - 6% so với đánh giá ước thực hiện năm 2021.

Đó là chỉ tiêu được nêu ra tại Dự thảo Chỉ thị về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022 và Kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2022 - 2024 đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng.

Theo Dự thảo, dự toán thu NSNN năm 2022 phải được xây dựng tích cực, khả thi với tinh thần phấn đấu, nỗ lực cao nhất, theo đúng chính sách, chế độ hiện hành, đảm bảo thu đúng, thu đủ, nuôi dưỡng nguồn thu.

Trong bối cảnh vẫn còn đối mặt nhiều rủi ro, khó khăn trong năm 2021, cần đánh giá sát khả năng thực hiện thu NSNN năm 2021 làm cơ sở xây dựng dự toán thu năm 2022. Tính toán cụ thể các yếu tố tăng, giảm và dịch chuyển nguồn thu do thay đổi chính sách pháp luật về thu, gia hạn thời gian nộp thuế, giảm phí, lệ phí và thực hiện lộ trình cắt giảm thuế để thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế.

Đồng thời, thực hiện các biện pháp cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thu; tăng cường công tác quản lý, chống thất thu, chống chuyển giá, gian lận thương mại, trốn thuế, quản lý chặt chẽ giá tính thuế; đẩy mạnh thanh thanh tra, kiểm tra thuế; quyết liệt xử lý nợ đọng thuế và kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế...