(BĐT) - Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam (mã chứng khoán: CSM) công bố tài liệu Đại hội cổ đông năm 2021, dự kiến tổ chức ngày 26/4.

Theo đó, trong năm 2021, Công ty dự kiến doanh thu là 4.504,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 100 tỷ đồng, lần lượt giảm 7% và 12% so với thực hiện trong năm 2020.

Công ty cho biết, năm 2021 thị tường nguyên vật liệu sản xuất săm lốp xe có nhiều biến động theo hướng tiêu cực, giá các nguyên vật liệu chính tiếp tục tăng cao, nguồn cung khan hiếm do tác động của dịch bệnh, vận chuyển đường biển gặp khó khăn đã làm chi phí xuất khẩu tăng lên.

Mức độ cạnh tranh trên thị trường săm lốp ngày càng khốc liệt từ các đối thủ trong nước, các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư sản xuất săm lốp tại Việt Nam, các sản phẩm săm lốp nhập khẩu với giá rẻ từ Trung Quốc, Thái Lan.

Cũng trong Đại hội, doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông kế hoạch cổ tức tiền mặt năm 2020 là 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 500 đồng.