(BĐT) - Theo kế hoạch kinh doanh năm 2020, Công ty CP Sonadezi Châu Đức đặt mục tiêu đạt 372 tỷ đồng tổng doanh thu và hơn 115 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng tăng 4% và giảm gần 14% so với kết quả đạt được trong năm 2019.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tuy nhiên, Công ty cho biết, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động thu hút đầu tư, dẫn đến doanh thu và lợi nhuận có thể không đạt được như kỳ vọng.

Qua đó, Công ty dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ 2020 thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện rà soát và điều chỉnh kế hoạch năm 2020 trong 6 tháng đầu năm để phù hợp với tình hình thực tế. Tuy nhiên, việc điều chỉnh sẽ không giảm quá 30% kế hoạch doanh thu, lợi nhuận mà Công ty đã đề ra trước đó.