Năm 2020, Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đạt gần 735 tỷ đồng lợi nhuận

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo Báo cáo tài chính quý IV/2020, Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã chứng khoán: PVS) ghi nhận doanh thu đạt 5.107,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 99,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 58,6% và giảm 72,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong kỳ, doanh nghiệp thoát lỗ do chủ yếu ghi nhận doanh thu tài chính tăng 45,3% so với cùng kỳ 2019, tương ứng tăng thêm 38,3 tỷ đồng lên 122,9 tỷ đồng; doanh thu khác tăng 37,9%, tương ứng tăng thêm 148,4 tỷ đồng lên 539.9 tỷ đồng.

Luỹ kế năm 2020, Tổng công ty ghi nhận doanh thu đạt 19.832,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 734,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 18,1% và giảm 26,2%.

Được biết, trong năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 640 tỷ đồng. Như vậy, Tổng công ty hoàn thành 114,8% kế hoạch lợi nhuận.

Chuyên đề