Theo báo cáo thường niên năm 2019 của Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (HoSE: TCM), công ty đạt 3.644 tỷ đồng doanh thu thuần năm 2019, giảm nhẹ 0,5% so với năm 2018. Trong cơ cấu doanh thu năm 2019, doanh thu may chiếm tỷ trọng lớn nhất với 72,6% và đạt 2.647 tỷ đồng, tiếp đến là doanh thu bán vải chiếm tỷ trọng 15,6% và đạt 569 tỷ đồng.
Năm 2020: Dệt may Thành Công đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế giảm 13% so với 2019

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 8% so với năm trước và đạt 269 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận khác chỉ ở mức 5 tỷ đồng (giảm 93%) nên công ty báo lãi trước thuế giảm 15% và chỉ đạt hơn 274 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm 17% và đạt 217 tỷ đồng.

Năm 2020: Dệt may Thành Công đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế giảm 13% so với 2019 ảnh 1

Kết quả kinh doanh năm 2019. Nguồn: BCTN TCM.

Như vậy, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt 92,2% và 89,7% so với kế hoạch năm 2019 do tốc độ tăng trưởng đơn hàng giảm và ngắn hạn hơn so với năm 2018 cũng như không còn khoản lợi nhuận đột biến từ giao dịch chuyển nhượng, đầu tư khác như trong thời kỳ tái cấu trúc ngành kinh doanh cắt giảm lỗ trước đây.

Đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2020 giảm 13%

Ban lãnh đạo Dệt may Thành Công đã đề ra chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2020 với doanh thu ước đạt 3.780 tỷ đồng, tăng 3,7% so với thực hiện 2018. Lợi nhuận lợi nhuận sau thuế 189 tỷ đồng, giảm 13%. Tỷ lệ cổ tức cho năm 2020 là 10%.

Năm 2020: Dệt may Thành Công đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế giảm 13% so với 2019 ảnh 2

Kế hoạch kinh doanh 2020. Nguồn: BCTN TCM.

Ban lãnh đạo Dệt may Thành Công đặt mục tiêu doanh thu 300 triệu USD vào năm 2023 bằng phát triển mạnh khách hàng truyền thống, mở rộng thị trường tiềm năng khi các hiệp định mới có hiệu lực như CPTPP từ năm 2019 và EVFTA. Công ty cũng đầu tư tiếp các giai đoạn còn lại của dự án Vĩnh Long, gồm nhà máy nhuộm và đan kim trong giai đoạn 2021 – 2022.

Giá cổ phiếu TCM chốt phiên 10/4 giao dịch ở mức 15.000 đồng/cp, giảm gần 20% so với đầu năm.

Theo NDH