(BĐT) - Theo số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, năm 2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt gần 517 tỷ USD, tăng 7,6% so với năm 2018. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 263,45 tỷ USD, tăng 8,1% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 253,51 tỷ USD, tăng 7% so với năm ngoái. Như vậy, năm 2019, cả nước xuất siêu 9,94 tỷ USD.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong năm qua là: Gỗ và sản phẩm gỗ với trị giá xuất khẩu ước đạt 10,526 tỷ USD, tăng 18,2% so với năm 2018; dầu thô với trị giá xuất khẩu ước đạt 2,025 tỷ USD, giảm 7,8% so với năm 2018; clinker và xi măng với kim ngạch ước đạt 1,395 tỷ USD, tăng 12,4% so với năm trước…

Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là: than đá với trị giá ước đạt 3,79 tỷ USD, tăng 48,1% so với năm 2018; dầu thô với trị giá ước đạt 3,62 tỷ USD, tăng 31,6% về trị giá so với năm trước…