(BĐT) - Ngày 27/4 tới, HĐQT CTCP Viglacera Hạ Long (Mã CK: VHL) sẽ trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh 2018 với chỉ tiêu doanh thu đạt 2.229,95 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 190 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2018, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 481 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 30 tỷ đồng. Tổng tài sản của Công ty tính đến cuối quý I đạt 1.285 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm 2018.

Công ty cho biết, từ đầu năm 2018, các biến động về giá của một số nguyên nhiên vật liệu chính ít nhiều gây áp lực đến hoạt động sản xuất, Công ty đã phải xây dựng phương án ứng phó kịp thời để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Năm 2018, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện việc đầu tư chuyển đổi sản xuất 100% ngói lợp tại các lò nung, triển khai các hạng mục đầu tư dây chuyền tại Nhà máy gạch Hoành Bồ, đồng thời triển khai dự án chuyển đổi sản xuất ngói tấm lớn trên dây chuyền 2 tại CTCP Clinker Viglacera.