(BĐT) - Nafoods Group sẽ phát hành hơn 2,2 triệu cổ phiếu ưu đãi cho người lao động (ESOP), tương đương 5% tổng số cổ phiếu lưu hành. 

Số cổ phiếu này không hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 7/2020 với mức giá 10.000 đồng/cp. Nguồn vốn lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Năm 2020, Công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.350 tỷ đồng, tăng hơn 26%; lợi nhuận sau thuế đạt 66 tỷ đồng, tăng 37,7% so với thực hiện năm 2019.

Quý I/2020, Công ty ghi nhận doanh thu 288,4 tỷ đồng, tăng gần 38% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng mạnh, từ mức 5,2 tỷ đồng lên 16,2 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã hoàn thành 21,36% kế hoạch doanh thu và 24,5% chỉ tiêu lợi nhuận.