(BĐT) - Trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 9/2020, thâm hụt ngân sách của Mỹ đạt 3,13 nghìn tỷ USD, nhiều hơn gấp 3 lần so với mức thâm hụt 984 tỷ USD của năm tài khóa trước và gấp đôi kỷ lục trước đó được xác lập vào năm 2009 với 1,4 nghìn tỷ USD.
Mỹ thâm hụt ngân sách kỷ lục trên 3 nghìn tỷ USD

Phần lớn của khoản thâm hụt kỷ lục này tới từ Đạo luật CARES, một gói chi tiêu trị giá 2,2 nghìn tỷ USD để giúp đỡ doanh nghiệp và người lao động Mỹ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Không chỉ trả tiền trợ cấp cho người dân, gói kích thích này còn bao gồm các khoản để doanh nghiệp có thể vay và trả lương cho người lao động.

Trong năm tài khóa 2020, các khoản thu của Mỹ đạt 3,42 nghìn tỷ USD, trong khi các khoản phải chi ở mức 6,55 nghìn tỷ USD. Trong đó, Chính phủ Mỹ đã chi tới 1,1 nghìn tỷ USD trong tháng 6/2020. Kết thúc năm tài khóa 2020, Mỹ nợ 27 nghìn tỷ USD.

Thu thuế của Mỹ đạt 1,61 nghìn tỷ USD trong năm, ít hơn 203 tỷ USD so với ước tính trong ngân sách. Các khoản thu thuế doanh nghiệp không đạt dự toán ngân sách 51,8 tỷ USD, trong khi thu bảo hiểm xã hội và hưu trí thấp hơn 2,1 tỷ USD.

Các khoản chi cao hơn dự kiến ​​cho các ngành nông nghiệp, giáo dục và dịch vụ y tế nhân sinh cũng góp phần vào sự thiếu hụt kỷ lục của ngân sách Mỹ.