Công ty Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 gồm doanh thu thuần 122.554 tỷ đồng và lãi sau thuế 4.835 tỷ đồng. So với kế hoạch năm 2019, mục tiêu năm 2020 ghi nhận mức tăng lần lượt 13% và 34,4%.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Tính đến hết tháng 10, doanh thu thuần công ty đạt 84.723 tỷ đồng, tăng 17% và thực hiện 78% kế hoạch năm; lãi sau thuế 3.260 tỷ đồng, tăng 35% và thực hiện 91% kế hoạch năm.

Chỉ tiêu
2019
2020
% tăng/giảm

Doanh thu thuần (tỷ đồng)

108.468

122.554

12,9

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

3.571

4.835

34,4

Vào cuối tháng 10, công ty có 2.812 cửa hàng, tăng 106 cửa hàng so với tháng 9. Trong đó, chuỗi Điện Máy Xanh có thêm 30 cửa hàng do mở mới và chuyển đổi, chuỗi Bách Hóa Xanh có thêm 78 điểm bán, chuỗi Điện Thoại Siêu Rẻ có 14 cửa hàng thử nghiệm tại TP HCM. Ngoài ra, MWG đã hoàn tất thay đổi trưng bày thêm 90 cửa hàng Điện Máy Xanh mini trong tháng 10.

Công ty đã quyết định tăng tốc mở mới cho chuỗi Bách Hóa Xanh, thử nghiệm kinh doanh tại miền Trung và đầu tư thêm các kho/trung tập phân phối mới. Hết tháng 10, công ty có 866 cửa hàng Bách Hóa Xanh và dự kiến vận hành khoảng 1.000 siêu thị vào tháng 12. Trong quý IV, tập trung cho công tác mua hàng, chuẩn bị logistics phục vụ mùa tết 2020.

Theo NDH