(BĐT) - Thường trực Chính phủ vừa đồng ý chủ trương thực hiện phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt được quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với việc mua vắc-xin AZD1222 do AstraZeneca sản xuất, của Công ty CP Vắc-xin Việt Nam (VNVC).
Mua vắc-xin phòng Covid-19 của VNVC: Chính phủ đồng ý chọn thầu trong trường hợp đặc biệt

Theo đó, Thường trực Chính phủ thống nhất, đồng ý với đề nghị của Bộ Y tế về chủ trương thực hiện phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt được quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với việc mua vắc-xin AZD1222 do AstraZeneca sản xuất của VNVC với các điều kiện đặc thù đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định tại Văn bản số 3118/BKHĐT-QLĐT ngày 25/5/2021.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Y tế khẩn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, ý kiến bằng văn bản của các cơ quan liên quan, ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3118/BKHĐT-QLĐT để hoàn thiện hồ sơ trình xin ý kiến thành viên Chính phủ (tờ trình, phiếu xin ý kiến và dự thảo Nghị quyết của Chính phủ); báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi Nghị quyết của Chính phủ được ban hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế dự thảo Quyết định phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 của Luật Đấu thầu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Về phía Bộ Y tế, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ khẩn trương cân đối, cấp bổ sung vắc-xin phòng Covid-19 cho các địa phương, gồm: Bắc Giang, Bắc Ninh và TP.HCM để tiêm cho các đối tượng ưu tiên theo quy định.

Đồng thời, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong tháng 6/2021 ban hành văn bản bổ sung các đối tượng được ưu tiên tiêm vắc-xin phòng dịch Covid-19 theo đúng nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 8/6/2021 và Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021; báo cáo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam để chỉ đạo và quyết định theo thẩm quyền về Đề án Nhập khẩu, sản xuất, tổ chức chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 và bố trí huy động nguồn lực để thực hiện.

Trước đó, thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Dự án Tiêm chủng mở rộng Quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thực hiện phân bổ ngay vắc-xin phòng Covid-19 cho các đơn vị để các địa phương, đơn vị tổ chức tiêm chủng hòan thành trước ngày 18/6/2021; chủ động điều phối vắc-xin cho các đơn vị đã được phê duyệt mà không cần yêu cầu các đơn vị gửi công văn đề nghị cho Bộ trước khi điều chuyển. Viện đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai tiêm chủng cho các đối tượng trên địa bàn, trường hợp không triển khai kịp thì điều chuyển cho các đơn vị khác, địa phương khác và báo cáo Bộ Y tế theo quy định. Bộ Y tế cũng nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ cấp bách nên Viện khẩn trương tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Bộ Y tế.

Liên quan đến việc huy động các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vắc-xin của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19, theo số liệu cập nhật của Ban Quản lý Quỹ, tính đến thời điểm 17 giờ 00 ngày 16/6/2021, số dư Quỹ Vắc-xin phòng chống Covid-19 là 5.543 tỷ đồng (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi). Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19 được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập vào ngày 26/5/2021. Số tiền huy động được của Quỹ sẽ được sử dụng để phục vụ cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc-xin, nghiên cứu, sản xuất vắc-xin trong nước và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân.

Đối với tình hình sản xuất vắc-xin trong nước, theo Bộ Y tế, hiện cả nước có 4 nhà sản xuất đang nghiên cứu vắc-xin phòng Covid-19 theo các hướng công nghệ khác nhau, gồm: Công ty TNHH MTV Vắc-xin và sinh phẩm số 1 (VABIOTECH), Viện Vắc-xin và sinh phẩm Nha Trang (IVAC), Công ty CP Công nghệ sinh học dược Nanogen (Nanogen), Trung tâm Nghiên cứu, sản xuất vắc-xin và sinh phẩm y tế (POLYVAC). Các nhà sản xuất đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, sớm hoàn thành các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Trong đó, vắc-xin Nano Covax do Học viện Quân y phối hợp với Công ty Nanogen phát triển từ tháng 5/2020, dựa trên công nghệ protein tái tổ hợp, đang bước vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 (bắt đầu từ ngày 11/6/2021). Trước khi thử nghiệm giai đoạn 3, vắc-xin này đã trải qua 2 giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, trong đó giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 18/12/2020 và giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 26/2/2021. Giai đoạn 3 tiêm thử nghiệm vắc-xin NanoCovax được thực hiện trên cỡ mẫu 13.000 người với nhóm liều duy nhất 25 mcg và nhóm tiêm giả dược đối chứng (với tỷ lệ “6 người tiêm vắc-xin - 1 người tiêm giả dược” theo thiết kế được Bộ Y tế phê duyệt).

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)