Một thành viên HĐQT Eximbank bất ngờ từ nhiệm

Hội đồng quản trị (HĐQT) Eximbank cho biết đã chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) của ông Naoki Nishizawa với lý do cá nhân.
Hội đồng quản trị (HĐQT) Eximbank cho biết đã chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) của ông Naoki Nishizawa với lý do cá nhân.
Hội đồng quản trị (HĐQT) Eximbank cho biết đã chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) của ông Naoki Nishizawa với lý do cá nhân.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu (Eximbank - mã: EIB) vừa công bố thông tin thay đổi nhân sự cấp cao.

Cụ thể, ngày 18/4, HĐQT Eximbank cho biết đã chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) của ông Naoki Nishizawa với lý do cá nhân.

Chức danh thành viên HĐQT EIB của ông Naoki Nishizawa sẽ được miễn nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 18/4/2017.

Ông Naoki Nishizawa được bầu vào Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của ngân hàng này diễn ra vào tháng 12/2015.

Ông Naoki Nishizawa là đại diện đối tác chiến lược Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) tại Eximbank. SMBC hiện đang sở hữu 15% vốn của Eximbank.

Cách đây 1 năm, Eximbank cũng đã chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) của ông Cao Xuân Ninh với lý do cá nhân.

Như vậy, hiện tại HĐQT Eximbank đang có 7 thành viên. Trước đó, ngân hàng Eximbank cho biết đã nhận về tổng cộng 3 hồ sơ các ứng cử viên nhân sự dự kiến bổ sung vào HĐQT.

Eximbank sẽ xin ý kiến Ngân hàng Nhà nước thông qua danh sách nhân sự dự kiến làm thành viên Hội đồng quản trị trước khi tiến hành bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo quy định.

Theo quy định Luật tổ chức tín dụng, để trở thành thành viên HĐQT của một ngân hàng, một trong những điều kiện quan trọng là việc cá nhân đó phải sở hữu hoặc người được ủy quyền đại diện sở hữu ít nhất 5% vốn điều lệ. Và để có thể trở thành ứng cử viên chính thức, các cá nhân này sẽ cần sự đồng ý của Ngân hàng Nhà nước.

Ngày 21/4 tới, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - mã: EIB) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niêm 2017. Nhân sự của ngân hàng này cũng là một trong những chủ đề nóng tại kỳ đại hội năm nay. 

Chuyên đề

Kết nối đầu tư