(BĐT) - Công ty TNHH Đầu tư Điện lực Việt - Trung vừa phát hành hồ sơ mời thầu Gói thầu Thiết kế - Cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Mở rộng quy mô công suất Thủy điện Séo Chong Hô.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu sử dụng vốn đối ứng và vốn vay, hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Giá dự toán của Gói thầu là 95,349 tỷ đồng.

Nội dung chính của Gói thầu là mở rộng thêm 1 tổ máy với công suất 8MW (theo quy hoạch được duyệt). Nhà máy được bố trí mở rộng trong phạm vi mặt bằng khu vực nhà máy cũ, kéo dài nhà máy tại vị trí gian lắp ráp ra sát phía sông.