(BĐT) - UBND tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lần thứ 11 đối với 6 gói thầu bổ sung một số hạng mục thuộc Tiểu dự án 8 Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là tiểu dự án thuộc Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long - Dự án ICRSL. Tiểu dự án có tổng mức đầu tư là 792,883 tỷ đồng.

Theo đó, quý III/2021 sẽ lựa chọn nhà thầu (chỉ định thầu) đối với 3 gói thầu, gồm: Gói thầu số 74 Khảo sát xây dựng kè; Gói thầu số 75 Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; Gói thầu số 76 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán.

Quý IV/2021 sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với 3 gói thầu, gồm: Gói thầu số 78 Xây dựng kè bảo vệ bờ biển Tây từ Ba Tĩnh đến cống T25 (có giá gói thầu là 53,434 tỷ đồng, đấu thầu rộng rãi); Gói thầu số 79 Bảo hiểm công trình (524 triệu đồng, đấu thầu rộng rãi); Gói thầu số 77 Giám sát thi công xây dựng (1,283 tỷ đồng, tự thực hiện).