• Mời thầu bổ sung một số hạng mục Tiểu dự án 8 ICRSL tại Cà Mau

    21/09/2021 07:00

    (BĐT) - UBND tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lần thứ 11 đối với 6 gói thầu bổ sung một số hạng mục thuộc Tiểu dự án 8 Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau.

chuyên đề

Kết nối đầu tư