Mở hồ sơ đề xuất tài chính gói thầu xây đường vành đai phía Bắc Quảng Nam

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) vừa mở hồ sơ đề xuất tài chính Gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trước đó, ở bước đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật, có 9 nhà thầu tham dự. Các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, được mở hồ sơ đề xuất tài chính gồm: Liên danh Tân Hoàng Long - 525 với giá dự thầu 411,623 tỷ đồng (giảm 0,9% so với giá gói thầu); Liên danh Cầu 14 - Quảng Lợi - Nam Sơn Land có giá dự thầu 381,046 tỷ đồng (giảm giá 7,51%); Liên danh V Group dự thầu với giá 409,869 tỷ đồng (giảm 0,51%); Liên danh 545 - 510 - Hà Thành dự thầu với giá 383,12 tỷ đồng (giảm 7%); Công ty CP Xây dựng hạ tầng Đại Phong có giá dự thầu 396,78 tỷ đồng (giảm 3,69%); Liên danh Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam có giá dự thầu 375 tỷ đồng (giảm 8,89%); Liên danh nhà thầu xây dựng đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam có giá dự thầu 382,677 tỷ đồng (giảm 7,11%); Liên danh Tổng công ty Thăng Long - Công ty CP Tổng công ty Xây dựng Nghệ An dự thầu với giá 394 tỷ đồng (giảm 4,18%).

Gói thầu trên có giá 414,387 tỷ đồng, được đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ; thời hạn thực hiện hợp đồng 770 ngày, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Chuyên đề