(BĐT) - Trường Đại học Y Hà Nội vừa tiến hành mở thầu Gói thầu XL-01/2016: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, mở rộng giảng đường B3 thuộc Dự án Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, mở rộng giảng đường B3 bằng nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. 
Giảng đường B3, nơi Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức lựa chọn nhà thầu để tiến hành cải tạo, mở rộng. Ảnh: Trần Tuyết

Giảng đường B3, nơi Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức lựa chọn nhà thầu để tiến hành cải tạo, mở rộng. Ảnh: Trần Tuyết

Trước đó, trong quá trình phát hành HSMT, gói thầu này bị nhà thầu phản ánh là “gây khó” cho nhà thầu trong việc mua HSMT bởi hồ sơ luôn trong tình trạng “chờ photo”.

Theo Biên bản đóng, mở thầu Gói thầu XL-01/2016, Bên mời thầu đã phát hành được 11 bộ HSMT. Có 5 trong số 11 nhà thầu mua HSMT đã nộp HSDT gói thầu này là: Công ty CP Đầu tư và Phát triển kinh tế Việt Nam; Công ty CP Phát triển công nghệ Nam Thanh; Công ty CP Đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội; Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Phú Lương; Công ty CP GP9 Hà Nội.

Đáng chú ý, theo Biên bản mở thầu, nhà thầu là Công ty CP Phát triển công nghệ Nam Thanh tham dự Gói thầu XL-01/2016 nhưng thiếu bảo đảm dự thầu trong HSDT.

Tại thời điểm mở thầu, 3 nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất (chưa giảm giá) ghi trong Đơn dự thầu là Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Phú Lương (giá dự thầu là hơn 13,806 tỷ đồng); Công ty CP GP9 Hà Nội (giá dự thầu là hơn 13,980 tỷ đồng); Công ty CP Đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội (giá dự thầu là hơn 14,272 tỷ đồng).