Mở 5 gói thầu nâng cấp trạm y tế không có tính cạnh tranh tại Hòa Bình

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sở Y tế tỉnh Hoà Bình vừa mở thầu qua mạng 5 gói thầu nâng cấp, cải tạo, sửa chữa 14 trạm y tế. Theo đó, mỗi gói thầu chỉ có 1 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT).

Nhà thầu duy nhất nộp HSDT tại Gói thầu Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa 3 Trạm Y tế: xã Kim Sơn, xã Hợp Đồng, huyện Kim Bôi; xã Liên Hòa, huyện Lạc Thủy là Công ty CP Xây dựng và thương mại Đức Tải (giá dự thầu 7,071 tỷ đồng, giá gói thầu 7,427 tỷ đồng).

Nhà thầu duy nhất nộp HSDT tại Gói thầu Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa 3 Trạm Y tế: xã Bình Hẻm; xã Ân Nghĩa; xã Ngọc Sơn, huyện Lạc Sơn là Liên danh Công ty TNHH Sơn Hà - Công ty TNHH An Khang Lạc Sơn (giá dự thầu 7,596 tỷ đồng, giá gói thầu 8,008 tỷ đồng).

Gói thầu Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa 3 Trạm Y tế: xã Phúc Tuy; xã Chí thiện; xã Phú Lương, huyện Lạc Sơn chỉ có 1 nhà thầu nộp HSDT là Liên danh Công ty CP Đầu tư và thương mại NOSASA Việt Nam - Công ty CP Xây dựng kinh doanh tổng hợp Hòa Bình (giá dự thầu 8,355 tỷ đồng, giá gói thầu 8,799 tỷ đồng).

Gói thầu Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa 3 Trạm Y tế: xã Suối Nánh; xã Hào Lý; xã Mường Tuổng, huyện Đà Bắc có 1 nhà thầu nộp HSDT là Liên danh Công ty CP Xây dựng kinh doanh tổng hợp Hoà Bình - Công ty CP Xây dựng và thương mại Đức Hiếu (giá dự thầu 8,889 tỷ đồng, giá gói thầu 9,234 tỷ đồng).

Còn tại Gói thầu Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa 2 Trạm y tế: xã Phúc Sạn; xã Bao La, huyện Mai Châu, nhà thầu duy nhất nộp HSDT là Liên danh Công ty TNHH MTV xây dựng 569 - Công ty TNHH MTV xây dựng 288 (giá dự thầu 5,38 tỷ đồng, giá gói thầu 5,624 tỷ đồng).

Các gói thầu trên đều sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới cho Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống y tế tuyến cơ sở, Tiểu dự án Hòa Bình với tổng mức đầu tư 258,667 tỷ đồng.

Chuyên đề