(BĐT) - Ngày 16/6/2021, Công ty CP Chăn nuôi Mitraco (mã chứng khoán: MLS) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 40%. Thời gian thanh toán vào ngày 15/7.

Như vậy, với 4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi trả 16 tỷ đồng trả cổ tức đợt 1 năm 2020 cho cổ đông.

Về tình hình kinh doanh năm 2020, tổng doanh thu của doanh nghiệp đạt gần 398 tỷ đồng, tăng 55% so với năm 2019 do Công ty đã thực hiện tốt công tác an toàn sinh học, đảm bảo cho đàn lợn vượt qua được cuộc khủng hoảng do dịch tả lợn châu Phi càn quét từ đầu năm 2019. Từ đó, sản lượng xuất bán thịt của Công ty trong năm 2020 tăng. Kết quả, Công ty đạt lợi nhuận sau thuế hơn 95 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 10,7 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ năm 2021, Công ty đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh với doanh thu đạt 350 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 45 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty dự tính chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 67,1%.