Miễn bảo lãnh trái Luật Đấu thầu

(BĐT) - Việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương mới đây đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đang khiến dư luận hết sức quan tâm. 
Tổng công ty CP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam được miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng đối với Hợp đồng EPC Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất. Ảnh: Tường Lâm
Tổng công ty CP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam được miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng đối với Hợp đồng EPC Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất. Ảnh: Tường Lâm

Trong số các lý do dẫn đến việc đề nghị kỷ luật này, có hàng loạt sai phạm trong đấu thầu, trong đó có việc “miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng” cho 2 đơn vị thành viên của PVN. Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra việc miễn bảo lãnh là vi phạm hợp đồng EPC và trái quy định của Luật Đấu thầu. 

Miễn bảo lãnh cho PVC là vi phạm Hợp đồng EPC

Trong thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về nội dung Kỳ họp thứ 14 diễn ra từ ngày 24 đến 26/4 tại Hà Nội cho biết, ông Đinh La Thăng phải chịu trách nhiệm khi: “Chấp thuận cho Tổng công ty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) được miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng đối với công trình, dự án do Tập đoàn chỉ định cho PVC thực hiện và chấp thuận cho Tổng công ty CP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC) được miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng đối với Hợp đồng thiết kế, mua sắm, xây dựng (EPC) Nhà máy Nhiên liệu sinh học (NLSH) Dung Quất, vi phạm Luật Đấu thầu năm 2005”.

Liên quan đến sai phạm này, theo tìm hiểu, Hợp đồng số 59/2009-EPC ngày 12/8/2009 được Tổng Giám đốc Công ty CP Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học dầu khí (PVB) – chủ đầu tư ký với với Liên danh nhà thầu PVC-Alfa Laval về thiết kế, mua sắm, xây dựng Nhà máy Ethanol NLSH khu vực phía Bắc, với giá trọn gói là 58.025.000 USD, trong đó PVC thực hiện các công việc thiết kế, xây dựng, mua sắm, lắp đặt thiết bị toàn bộ các hạng mục phụ trợ và lắp đặt thiết bị nhà máy sản xuất chính với giá trị là 43.105.000 USD. Nhà thầu Alfa Laval thực hiện cung cấp thiết bị nhà máy chính và chuyển giao công nghệ sản xuất Ethanol từ Delta-T với giá trị 19.920.000 USD.

Về việc miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho PVC, ngày 4/9/2009, PVN có Quyết định số 6826/QĐ-DKVN về việc chấp thuận miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tiền tạm ứng cho PVC, trong đó “chấp thuận cho PVC được miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tiền ứng trước đối với các công trình, dự án được Tập đoàn chỉ định cho PVC thực hiện”.

Trong khi đó, theo quy định của Hợp đồng, nhà thầu PVC phải có bảo lãnh thực hiện hợp đồng là 3% giá trị của Hợp đồng với số tiền 1,293 triệu USD và bảo lãnh tiền tạm ứng 20% giá trị Hợp đồng với số tiền 8,62 triệu USD, nhưng PVC đã được PVN và Chủ đầu tư cho phép miễn thực hiện.

Trong Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ vào cuối năm 2016 đã khẳng định: Việc cho phép nhà thầu PVC miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng 1,293 triệu USD, miễn bảo lãnh tiền tạm ứng 8,26 triệu USD là vi phạm Khoản 6.12, Điều 6.0 về nghĩa vụ của nhà thầu quy định trong Hợp đồng EPC. 

Miễn bảo lãnh cho PTSC trái Luật Đấu thầu

Việc cho phép nhà thầu PVC miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng 1,293 triệu USD, miễn bảo lãnh tiền tạm ứng 8,26 triệu USD là vi phạm Khoản 6.12, Điều 6.0 về nghĩa vụ của nhà thầu quy định trong Hợp đồng EPC.
Tại Dự án NLSH Dung Quất, ngày 23/9/2009, Chủ đầu tư và Liên danh nhà thầu PTSC-Alfa Laval đã ký Hợp đồng số 129-2009 về Thiết kế - Mua sắm - Xây dựng (EPC) Nhà máy Ethanol NLSH Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, với giá trọn gói là 59,177  triệu USD. Ngày 17/7/2010, Chủ đầu tư và Liên danh nhà thầu đã ký Phụ lục số 01 Hợp đồng EPC điều chỉnh giá trị Hợp đồng từ 59,177 triệu USD thành 67 triệu USD.

Ngày 29/9/2009, PVN có Quyết định số 7575/QĐ-DKVN cho phép nhà thầu PTSC miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tiền tạm ứng. Trong khi đó, theo quy định của Hợp đồng EPC, nhà thầu PTSC phải có bảo lãnh thực hiện hợp đồng là 10% giá trị của Hợp đồng với số tiền 5,91 triệu USD và bảo lãnh tạm ứng 20% giá trị Hợp đồng với số tiền 11,83 triệu USD, nhưng PVN và Chủ đầu tư đã cho phép PTSC miễn thực hiện.

Tháng 10/2016, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kết luận thanh tra việc đầu tư các dự án nhiên liệu sinh học có vốn góp của PVN và các đơn vị thành viên. Theo đó, Thanh tra Chính phủ khẳng định, việc cho phép nhà thầu PTSC miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng 5,91 triệu USD là vi phạm quy định tại Điều 55 Luật Đấu thầu 2005. Cụ thể, Điều 55 Luật Đấu thầu 2005 quy định: “Nhà thầu trúng thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trước khi hợp đồng có hiệu lực, trừ lĩnh vực đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn và hình thức tự thực hiện”.

Chuyên đề