(BĐT) - Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Mobifone (mã chứng khoán: MFS) cho biết, ngày 21/7 tới sẽ chốt quyền trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%,

Như vậy, với hơn 7 triệu đơn vị đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi khoảng 17,5 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian chia cổ tức dự kiến từ ngày 16/8/2021.

Tại ĐHCĐ thường niên năm 2021 vừa tổ chức cuối tháng 6, Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với chỉ tiêu tổng doanh thu dự kiến đạt 729,47 tỷ đồng, doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 358,47 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 33,35 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức duy trì ở mức 25%.

Hiện Công ty chưa công bố thông tin về kết quả kinh doanh quý I/2021. Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, tổng doanh thu MFS ghi nhận con số xấp xỉ 716 tỷ đồng, vượt 4,2% kế hoạch năm; doanh thu hợp nhất và lợi nhuận sau thuế đều hoàn thành mục tiêu đề ra, lần lượt đạt hơn 332 tỷ đồng và 30,78 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2020, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty là 40,9 tỷ đồng, ngoài ra còn xấp xỉ 75,68 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.