Mặt bằng - “điểm nghẽn” lớn cản tiến độ nhiều dự án truyền tải điện

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo nhiệm vụ kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao, trong năm 2024, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) gia sẽ khởi công 34 dự án, đóng điện 63 dự án, tăng 45 dự án so với năm 2023. Trong đó, EVNNPT cần tập trung đặc biệt đối với nhiều dự án trọng điểm, cấp bách.

Ông Nguyễn Tuấn Tùng, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia

Trong triển khai đầu tư xây dựng các dự án lưới điện truyền tải, EVNNPT đang phải đối mặt với khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB).

Nguyên nhân là chưa có quy định cụ thể về đất mượn tạm thời để phục vụ thi công. Nhiều hộ dân yêu cầu đơn giá đền bù đất mượn để phục vụ thi công quá cao so với giá trị thiệt hại thực tế. Hơn nữa, việc xác định giá đất cụ thể ở từng địa phương gặp rất nhiều khó khăn; việc quản lý đất đai ở địa phương còn một số hạn chế, bất cập dẫn đến tranh chấp, khiếu nại...

Chưa kể, các dự án lưới truyền tải điện cũng gặp khó khăn trong việc thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng do thiếu sự đồng bộ giữa quy định thực hiện đầu tư xây dựng và thực tế lập hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Cụ thể, hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng yêu cầu hồ sơ chi tiết, các số liệu khảo sát móng trụ (ảnh hưởng tới diện tích đất) chỉ có thể có được ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật thường sai lệch nhiều về tọa độ ranh giới, diện tích đã được phê duyệt trong chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, dẫn tới phải điều tra bổ sung xác minh lại hiện trường rừng theo thiết kế kỹ thuật được duyệt.

Để tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác bồi thường, GPMB, thúc đẩy tiến độ các dự án lưới điện, Tổng công ty đã tập trung triển khai thủ tục bồi thường, GPMB ngay sau khi dự án đầu tư được duyệt; quyết liệt bám sát, phối hợp với chính quyền địa phương để giải quyết kịp thời các vướng mắc...

Với chuyển đổi đất rừng, EVNNPT tiếp tục bám sát, phối hợp với chính quyền địa phương, các bộ và Văn phòng Chính phủ để sớm thông qua chủ trương chuyển đổi đất rừng tự nhiên, rừng trồng; đồng thời, kiến nghị cấp có thẩm quyền hướng dẫn, điều chỉnh các quy định, thủ tục liên quan tới công tác này.

Chuyên đề