(BĐT) - Ngày 24/5, Tổng công ty May 10 - CTCP (mã chứng khoán: M10) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán vào ngày 23/6.

Như vậy, với hơn 30,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi gần 36,3 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

Kết thúc năm 2020, tổng doanh thu của doanh nghiệp đạt 3.485.6 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt 29% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 81,4 tỷ đồng, giảm 1% và vượt 80,8% kế hoạch năm.

Năm 2021, Công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 3.356 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 91 tỷ đồng, tổng giá trị đầu tư đạt 398,86 tỷ đồng và dự kiến trả cổ tức tỷ lệ 10%.