(BĐT) - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để cử đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản, cụ thể như sau:

1. Thông tin về khu vực khoáng sản đưa ra đấu giá:

- Quặng chì - kẽm khu vực Sơn Đô, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (khu vực chưa có kết quả thăm dò khoáng sản).

- Tổng tài nguyên Pb + Zn cấp 333+334a: 26.418 tấn.

- Giá khởi điểm được xác định bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R): R = 2% (Hai phần trăm).

2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, bao gồm:

2.1. Cơ sở vật chất: có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

2.2. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

2.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Có tối thiếu 03 đấu giá viên đang hoạt động tại trụ sở; Là tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực hành nghề đấu giá; Thẻ đấu giá viên; Có tối thiểu 03 hợp đồng bán đấu giá tài sản thành công trong thời hạn 01 năm gần nhất (ưu tiên đơn vị đã tổ chức đấu giá thành công quyền khai thác khoáng sản).

2.4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp với quy định của pháp luật.

2.5. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/ Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

3.1. Thời gian nộp hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (trong giờ hành chính).

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ 00, của ngày kết thúc thông báo).

3.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Đ/c: Số 6 Phạm Ngũ Lão, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Số điện thoại: 0243.9330735.

Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh thư nhân dân (Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn).