Lựa chọn nhà thầu xây lắp Dự án Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Phú Yên

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên đang triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Phú Yên, với tổng mức đầu tư 753,282 tỷ đồng.
Phối cảnh Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Phú Yên
Phối cảnh Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Phú Yên

Theo đó, Gói thầu 01XL Xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị xây dựng toàn bộ công trình có giá dự toán 443,634 tỷ đồng; thời gian thực hiện 900 ngày; đang được phát hành hồ sơ mời thầu rộng rãi, dự kiến mở thầu ngày 17/3/2023. Lần lượt trong quý II/2023 và quý II/2024, sẽ chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu 02XL (giá dự toán 59,6 tỷ đồng); Gói thầu 03XL (giá dự toán 11,059 tỷ đồng) và Gói thầu số 01TB (giá dự toán 20 tỷ đồng).

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Phú Yên được đầu tư xây dựng mới tại Khu dân cư Ninh Tịnh III, TP. Tuy Hòa với quy mô 400 giường bệnh, thời gian hoàn thành dự kiến vào năm 2025.

Chuyên đề