(BĐT) - Ban Quản lý dự án nhiệt điện 3 - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tổng công ty Phát điện 1 vừa phát hành hồ sơ mời thầu Gói thầu SXKD2021-NVDT-02 Thi công nạo vét duy tu Trung tâm Điện lực Duyên Hải thuộc Dự toán Sửa chữa lớn năm 2021 của Tổng công ty Phát điện 1.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu có giá dự toán 181,8 tỷ đồng, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thời gian thực hiện hợp đồng là 205 ngày, số tiền bảo đảm dự thầu là 5,45 tỷ đồng.

Theo hồ sơ mời thầu, nhà thầu phải có doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng tối thiểu 273 tỷ đồng trong vòng 3 năm trở lại đây. Nhà thầu phải có tối thiểu 1 hợp đồng tương tự thi công nạo vét công trình hàng hải từ cấp II trở lên với cự ly vận chuyển chất nạo vét ngoài biển từ 20 km trở lên và có giá trị hợp đồng 127,4 tỷ đồng hoặc có khối lượng hợp đồng 1,37 triệu m3.