• Liên danh 5 nhà thầu trúng thầu nạo vét luồng hàng hải sông Hậu

    25/05/2021 08:00

    (BĐT) - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam vừa thông báo lựa chọn được nhà thầu Gói thầu số 07 Thi công nạo vét và vận chuyển chất nạo vét đi đổ thuộc Dự án Công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2020.
  • Lựa chọn nhà thầu nạo vét duy tu Trung tâm Điện lực Duyên Hải

    05/04/2021 08:00

    (BĐT) - Ban Quản lý dự án nhiệt điện 3 - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tổng công ty Phát điện 1 vừa phát hành hồ sơ mời thầu Gói thầu SXKD2021-NVDT-02 Thi công nạo vét duy tu Trung tâm Điện lực Duyên Hải thuộc Dự toán Sửa chữa lớn năm 2021 của Tổng công ty Phát điện 1.

chuyên đề

Kết nối đầu tư