(BĐT) - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam vừa thông báo lựa chọn được nhà thầu Gói thầu số 07 Thi công nạo vét và vận chuyển chất nạo vét đi đổ thuộc Dự án Công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tường Vy - Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai - Công ty TNHH Trục vớt Song Thương - Công ty TNHH Cơ giới Mỹ Dung - Công ty TNHH MTV Long Hải với giá trúng thầu là 543,046 tỷ đồng, giảm 65 triệu đồng so với giá gói thầu. Trong đó, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tường Vy đứng đầu Liên danh. Liên danh này là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu.

Gói thầu do Cục Hàng hải Việt Nam làm chủ đầu tư, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam làm bên mời thầu. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

Tại Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, Liên danh 5 nhà thầu đáp ứng về kỹ thuật theo yêu cầu với số điểm 86,5. Tuy nhiên, Tổ chuyên gia chấm thầu lưu ý, Liên danh có đề xuất dự kiến sử dụng nhà thầu phụ (đã xác định danh tính) thì phải thực hiện đúng theo quy định tại hồ sơ mời thầu.

Theo tìm hiểu, từ năm 2016 đến nay, một số thành viên Liên danh đã trúng nhiều gói thầu (với tư cách nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh) do Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam mời thầu. Cụ thể, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tường Vy trúng 10 gói thầu; Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai trúng 11 gói thầu; Công ty TNHH Trục vớt Song Thương trúng 8 gói thầu…