(BĐT) - Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Long An vừa mở thầu qua mạng Gói thầu Thi công xây dựng đoạn từ ĐT.834B đến mố A cầu Rạch Chanh (Km1+100 - Km2+650) thuộc Dự án Đường Vành đai TP. Tân An, đoạn Quốc lộ 62 - đường Nguyễn Văn Quá và đoạn Quốc lộ 1 - ĐT.827B (đường Nguyễn Thông).
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Theo Biên bản mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật, tính đến thời điểm đóng thầu, Gói thầu có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu gồm: Công ty CP Đầu tư xây dựng Lê Hưng, Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thương mại Đại Á Châu, Công ty CP Việt Dũng. Cả 3 nhà thầu đều chào thời gian thực hiện hợp đồng là 300 ngày và có bảo lãnh dự thầu trị giá 1,275 tỷ đồng với thời gian hiệu lực là 120 ngày, bằng với yêu cầu tại hồ sơ mời thầu.

Theo hồ sơ mời thầu, nhà thầu tham dự phải có ít nhất 1 hợp đồng tương tự (công trình giao thông cấp II, vận tốc thiết kế V≥60Km/h) hoàn thành trong 3 năm gần đây có giá trị tối thiểu là 29,7 tỷ đồng. Doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu đạt 63,7 tỷ đồng với nguồn tài chính sẵn có là 12,7 tỷ đồng.

Để xét tương quan năng lực giữa các nhà thầu có thể nhìn lại kết quả trúng thầu của những nhà thầu này trong 3 năm gần đây (2018, 2019 và 2020).

Trong đó, Công ty CP Việt Dũng được công bố trúng 4 gói thầu và đều thực hiện trên địa bàn tỉnh Long An. Tuy nhiên, đối chiếu theo tiêu chí của hồ sơ mời thầu, Công ty CP Việt Dũng có 1 gói thầu đáp ứng yêu cầu - Gói thầu số 8 Thi công xây dựng Km5+040 - Km12+900 thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.830, giai đoạn 2, đoạn từ Quốc lộ 1 đến Quốc lộ 50. Gói thầu này có cùng bên mời thầu với gói thầu đang xét, với giá trúng thầu là 141,635 tỷ đồng. 3 gói thầu còn lại không tương đương về quy mô hoặc không thuộc công trình giao thông cấp II như yêu cầu tại hồ sơ mời thầu.

Đối với Công ty CP Đầu tư xây dựng Lê Hưng, từ năm 2018 đến nay, Nhà thầu được công bố trúng 35 gói thầu, trong đó chỉ 1 gói thầu có quy mô trên 29 tỷ đồng nhưng đến nay chưa hoàn thành (Gói thầu số 1 Xây lắp công trình nâng cấp, cải tạo đường Mậu Thân, TP. Vĩnh Long, hạng mục giao thông trúng thầu vào giữa tháng 11/2020 với thời gian thực hiện hợp đồng là 600 ngày; liên danh với Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thương mại Đại Á Châu).

Cũng trong khoảng thời gian này, Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thương mại Đại Á Châu được công bố trúng 8 gói thầu có quy mô trên 29 tỷ đồng, nhưng chỉ có 2 gói thầu thuộc lĩnh vực công trình giao thông. Trong số 2 gói thầu này, ngoài gói thầu liên danh với Công ty CP Đầu tư xây dựng Lê Hưng nêu trên, Đại Á Châu có 1 gói thầu đã hoàn thành theo kế hoạch - Gói thầu Thi công xây dựng đường cặp kênh Bằng Lăng (từ ĐT 837 - kênh Hai Hạt) với giá trúng thầu là 34,993 tỷ đồng.

Dự án Đường Vành đai TP. Tân An, đoạn Quốc lộ 62 - đường Nguyễn Văn Quá và đoạn Quốc lộ 1 - ĐT.827B (đường Nguyễn Thông) có tổng mức đầu tư là 573,66 tỷ đồng.

Theo Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 1/4/2021 của UBND tỉnh Long An phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án, giá Gói thầu Thi công xây dựng đoạn từ ĐT.834B đến mố A cầu Rạch Chanh (Km1+100 - Km2+650) là 36,03 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi cập nhật lại giá vật liệu xây dựng và đơn giá nhân công, xe máy thi công, giá gói thầu được điều chỉnh lại cho phù hợp với thực tế, thành 42,533 tỷ đồng.